Volg ons op Twitter | home | contact

Oplossingen fase  [terug]

Voorlopig ontwerp

Definitief Ontwerp

Technisch ontwerp fase

Begroting

Oplossingen fase

Het eindresultaat van de conceptuele analyse is een duidelijke technische en financiële uiteenzetting van de meest perspectiefvolle concepten, op basis daarvan kunt u als opdrachtgever besluiten welk klimaat- en energieconcept het vertrekpunt wordt voor het verdere proces.

Visie, aanpak en meerwaarde

Integraal ontwerpen kan alleen tot stand komen, als in iedere fase van het project de juiste competenties en expertise wordt ingezet. In de eerste fasen komt het neer op de juiste ontwerpvaardigheden, terwijl in de laatste fase het accent verschuift naar gedegen technische (detail) kennis en oplossingsvaardigheden.

Onze werkzaamheden zijn zo afgestemd, dat in elke fase van het project de mensen met de juiste competenties en ervaring aan tafel zitten.

Proces stappen

De oplossingen fase omvat de volgende stappen , te weten;

  1. Voorlopig ontwerp
  2. Definitief ontwerp
  3. Technisch ontwerp & technische omschrijving (bestek)
  4. Begroting

 

En van de participanten

Copyright © Duurzame Renovatie Netwerk - Website eigendom van E&B Engineering en Bouwbegeleiding BV - Realisatie: Vextra internet solutions