Volg ons op Twitter | home | contact

Conceptuele analyse  [terug]

Klik rechts op de ster, en vraag de vrijblijvende
onderzoeksfase aan.

Conceptuele Analyse

Doel van de conceptstudie is na te gaan welke klimaat- en energieconcepten het beste aansluiten bij het complex, gebouw en of woning en wat hierbij de financiële consequenties zijn bij zowel realisatie als exploitatie. Op basis van de conceptstudie kan, onderbouwd, worden besloten welk klimaat- en energieconcept uitgangspunt is voor het ontwerp 

Interactief proces

De conceptstudie is een interactief proces tussen u als opdrachtgever, Duurzame renovatie netwerk en overige partners. De conceptstudie zal afgerond worden met een rapportage en een overdracht bespreking.

In de conceptstudie wordt in gegaan op de volgende aspecten, te weten;

  • Koude / warmte afgifte (radiatoren, convectoren, vloerverwarming, vloerkoeling, etc.);
  • Energievraag beperking (kierdichting, isolatietoepassingen, isolatiedikte, type glas, zonwering, etc.);
  • Wijze van warmte / koude opwekking (hoog rendement ketels, energieopslag, warmtepompen, stadsverwarming, zonnepanelen, luchtbehandeling, etc.);

Welke zaken komen aan de orde?

Bij de uitwerking komen de volgende zaken aan de orde, te weten;

  • Ruimte behoefte en inpassingconsequenties
  • energiegebruiken, CO2-uitstoot en EnergiePrestatieAdvies (EPA-niveau)
  • Exploitatiekosten berekening (energie- en onderhoudskosten) op basis van kentallen. Daarnaast zal inzichtelijk worden gemaakt wat de onderlinge verschillen zijn bij stijgende energieprijzen
  • Investeringskosten op basis van kentallen. Hierbij zal aangegeven worden wat de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische consequenties zijn
  • Het in beeld brengen van de financiële haalbaarheid
  • Inventarisatie van subsidiemogelijkheden

Eindresultaat

Eindresultaat is een duidelijke technische en financiële uiteenzetting van de meest perspectiefvolle concepten op basis waarvan u als opdrachtgever kan besluiten welk klimaat- en energieconcept het vertrekpunt wordt voor de oplossingenfase (ontwerp)

 

 

 

 

Vrijblijvende onderzoeksfase aanvragen

Copyright © Duurzame Renovatie Netwerk - Website eigendom van E&B Engineering en Bouwbegeleiding BV - Realisatie: Vextra internet solutions