Volg ons op Twitter | home | contact

Stappenplan  [terug]

Onderzoeksfase

Oplossingen fase

aanbesteding en gunning

Detailontwerp en begeleiding

Exploitatiefase

Stappenplan

Duurzaam renoveren: Iedereen heeft ervan gehoord, maar hoe pakken wij dat nou aan?

Fasen

Als duurzame renovatie netwerk hebben we vijf fasen, te weten;

  1. onderzoeksfase
  2. oplossingen fase
  3. aanbesteding en gunning fase
  4. Detail ontwerp en begeleiding (realisatie fase)
  5. exploitatiefase (nazorg en beheersfase)

Aanleiding en Doel

Eigenaren van woningen en gebouwen zijn voornemens hun bezit in de aankomende jaren te verbeteren, waarbij het grootste gedeelte wordt opgewaardeerd naar een hoger Label. Daarnaast heeft het Rijk een aantal doelstellingen neergezet op het gebied van verduurzaming en energiebesparing.

Doel van de Duurzame Renovatie Netwerk is om, in samenhang met de overige disciplines, te komen tot het best denkbare ontwerp binnen de geformuleerde. Een ontwerp dat representatief is voor de markt en tevens als inspirerend voorbeeld kan dienen voor anderen.

Expertise

Gegeven de voorgestelde aanpak en de ingebrachte expertise durven wij dan ook de claim aan dat wij de aangewezen partij zijn om het maximale te halen uit de beschikbare middelen om te komen tot een zeer gezonde en energiezuinig project

creatieve oplossingen


 

En van de participanten

Copyright © Duurzame Renovatie Netwerk - Website eigendom van E&B Engineering en Bouwbegeleiding BV - Realisatie: Vextra internet solutions