Volg ons op Twitter | home | contact

Definitief Ontwerp  [terug]

Klik rechts op de ster, en vraag de vrijblijvende
onderzoeksfase aan.

Definitief Ontwerp fase

 Na de voorlopig ontwerp fase liggen de concepten en bijbehorende budgetten en prestaties vast. In de definitief ontwerp fase is het van groot belang te beschikken over een gedegen detailkennis van de techniek, creativiteit en technische oplossingsmogelijkheden.

Proces stappen DO fase

Het opstellen van het definitief ontwerp zal bestaan uit, te weten;

 • Voeren van vooroverleg met beheerders van nutsvoorzieningen;
 • Voeren van overleg met bevoegde instanties zoals gemeente en brandweer;
 • Het bijstellen van de raming van de installatiekosten (+/-10%);
 • Verder verfijnen van het voorontwerp ten aanzien van capaciteiten en ruimte behoefte;
 • Maken van een schriftelijke toelichting op het definitief ontwerp;
 • aanleveren van stukken ten behoeve van de bouwvergunning
 • Maken en uitwerken van benodigde tekeningen en principeschema's;
 • Het deelnemen aan minimaal 3 ontwerpvergaderingen (is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden);
 • Onderling beoordeling van ontwerpen overige disciplines met het oog op optimale afstemming;
 • Toetsen van het ontwerp aan het programma van eisen;

Facultatief definitief ontwerp

Facultatief definitief ontwerp, zaken die niet direct noodzakelijk zijn maar afhankelijk van het project wel noodzakelijk zijn.

 • Het voeren van overleg met de eindgebruikers met betrekking tot de gebruikersvoorzieningen
 • Het verzorgen van communicatie met huurders, bijvoorbeeld door middel van wijkbijeenkomsten en of nieuwsbrieven.

 

Vrijblijvende onderzoeksfase aanvragen

Copyright © Duurzame Renovatie Netwerk - Website eigendom van E&B Engineering en Bouwbegeleiding BV - Realisatie: Vextra internet solutions